Kontaktujte nás

Vyplněním osobních údajů poskytujete souhlas s archivací dle nařízení GDPR.

Kontakt

Penzion Levné ubytování u Štěrbů
V Kopci 2923
27601 Mělník

Tel.: 00420 607934369         Telefon v apartmánu

E-mail: jiri.sterba@atlas.cz

IČ: 01262611

Google street view

GPS souřadnice: 50.3558194,14.4720695

 

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

 

   

Penzion Levné ubytování u Štěrbů, Miroslava Štěrbová, Pod Vrchem 2989, 276 01 Mělník, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 

Každé ubytovací zařízení, poskytující ubytovací služby, má zákonnou povinnost zpracovávat následující osobní údaje hostů: 

 • jméno, 

 • příjmení, 

 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,

 • datum narození,

 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,

 • číslo víza,

 • dobu ubytování,

podle § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.  


 

Dále každé ubytovací zařízení, poskytující ubytovací služby, má zákonnou povinnost zpracovávat následující osobní údaje hostů: 

 • jméno,

 • příjmení,

 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,

 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,

 • dobu ubytování,

 • účel pobytu,

a to na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.


 

Host je po příjezdu zapsán do papírové evidenční knihy hostů, tu má možnost vidět, ale není mu umožněno čtení dat předchozích hostů. Kniha je trvale uložena v kanceláři a kancelář je trvale zamčena a pro hosty nepřístupná. Přístup do kanceláře má pouze Správce - Miroslava Štěrbová a manžel Jiří Štěrba. Jiří Štěrba je odpovědný za dodržování pravidel GDPR.   Data jsou získávána několika způsoby: z občanského průkazu, pasu nebo jiného dokladu totožnosti, z mailové korespondence hostů a z jejich telefonátů.

Správce osobních údajů je povinen je zpracovávat/uchovávat po dobu 6 let.


 

Za účelem zajištění ubytování jsou dále zpracovávány tyto osobní údaje hostů:

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

Tyto osobní údaje bude Správce zpracovávat do uplynutí 30 dní od ukončení pobytu. 


 

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně v knize hostů, v knize cizinců, v archivu mailové korespondence a v rezervačním kalendáři. K těmto údajům má přístup pouze Správce. Tato data slouží pouze k zajištění požadovaného ubytování hostů, nikdy nebudou sloužit k jiným účelům a nebudou zneužita.

 

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

 

Host má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se hosta týkají a jež host Správci poskytnul. 

 

Správce dále poskytne osobní údaje pouze ze zákona oprávněným kontrolním orgánům.

 

Tyto Informace jsou k dispozici hostům u provozovatele ubytovacího zařízení na vyžádání a na www.ubytovani-melnik.webnode.cz.

 

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Kontaktní údaje Správce 

+420 607934369 

jiri.sterba@atlas.cz